Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv) - sagsnr. 2018-2448

Print Print
18-10-2018