Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset) - sagsnr. 2018-2402

Print Print
15-10-2018