Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke mv.) - sagsnr. 2018-2372

Print Print
09-10-2018