Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (ulovlig påvirkningsvirksomhed) - sagsnr. 2018-2360

Print Print
01-10-2018