Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om afskrivning af visse renter af fordringer fra Skatteforvaltningens Digitale MotorRegister - sagsnr. 2018-2247

Print Print
01-10-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2247 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.