Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn - sagsnr. 2018-2232

Print Print
03-10-2018