Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger mv.) - sagsnr. 2018-223

Print Print
21-02-2018