Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - sagsnr. 2018-2219

Print Print
01-10-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2219 Strafferetsudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.