Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - sagsnr. 2018-2219

Print Print
01-10-2018