Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder) - sagsnr. 2018-2218

Print Print
01-10-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2218 Strafferetsudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.