Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder) - sagsnr. 2018-2218

Print Print
01-10-2018