Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter - sagsnr. 2018-2210

Print Print
25-09-2018