Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger - sagsnr. 2018-220

Print Print
19-02-2018