Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) - sagsnr. 2018-2150

Print Print
10-09-2018