Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - sagsnr. 2018-2149

Print Print
11-09-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2149 Skatteudvalget.aspx - d. 21-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.