Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Freds- og ærekrænkelser) - sagsnr. 2018-2068

Print Print
10-09-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-2068 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.