Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Freds- og ærekrænkelser) - sagsnr. 2018-2068

Print Print
10-09-2018