Procesretsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om retsafgifter (Udvidelse af offentlige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte mv.) - sagsnr. 2018-2060

Print Print
11-09-2018