Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv., retsplejeloven, straffeloven og lov om folkeskolen (Forhold for indsatte i kriminalforsorgens institutioner, varetægtssurrogat mv.) - sagsnr.: 2018-2024

Print Print
10-09-2018