Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Øget beskyttelse af vidner) - sagsnr. 2018-18

Print Print
09-01-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-18 Strafferetsudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.