Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet - sagsnr. 2018-1794

Print Print
15-08-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-1794 Strafferetsudvalget.aspx - d. 28-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.