Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet - sagsnr. 2018-1794

Print Print
15-08-2018