Procesretsudvalget - Høring over lov om ændring af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn) - sagsnr. 2018-1734

Print Print
24-08-2018