Strafferetsudvalget - Høring over EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger - sagsnr. 2018-1713

Print Print
08-08-2018