Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle mv.) - sagsnr. 2018-1706

Print Print
15-08-2018