Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser mv.) - sagsnr. 2018-1704

Print Print
22-08-2018