Skatteudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af momsloven (Indførelse af harmoniserede regler for den momsmæssige behandling af vouchere og forenklinger af særordningerne for salg af elektroniske ydelser mv.) sagsnr. 2018-1702

Print Print
10-08-2018