Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, personskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om et indkomstregister (Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien) - sagsnr. 2018-1701

Print Print
15-08-2018