Skatteudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love (Initiativer mod sort arbejde mv.) - sagsnr. 2018-1673

Print Print
10-08-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-1673 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.