Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. uddannelseskravet i relation til momsfritagelsen af sundhedsydelser - sagsnr. 2018-1604

Print Print
27-06-2018