Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager) - sagsnr. 2018-160

Print Print
07-02-2018