Skatteudvalget - Høring over forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholdige drikkevarer (KOM (2018) 334) - sagsnr. 2018-1582

Print Print
08-08-2018