Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge) - sagsnr. 2018-156

Print Print
08-02-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-156 Strafferetsudvalget.aspx - d. 21-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.