Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om moms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - sagsnr. 2018-152

Print Print
02-02-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-152 Skatteudvalget.aspx - d. 20-09-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.