Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal vedr. retningslinjerne for behandling af anmodninger om aktindsigt i interne dokumenter - sagsnr. 2018-1439

Print Print
27-06-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-1439 Skatteudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.