Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om varetagelse af told- og skatteforvaltningens opgaver - sagsnr. 2018-1374

Print Print
13-06-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-1374 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.