Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven - sagsnr. 2018-1373

Print Print
04-06-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2018-1373 Skatteudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.