Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven - sagsnr. 2018-1373

Print Print
04-06-2018