Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Permanent BoligJobordning, ophævelse af beskatning af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser vedr. børneopsparing) - sagsnr. 2017-3630

Print Print
16-01-2018