Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter hjemviste sager mv.) - sagsnr. 2017-3550

Print Print
10-01-2018