Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2017-3545

Print Print
09-01-2018