Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskabet (mere robuste andelsboligforeninger) - sagsnr. 2017-3433

Print Print
03-01-2018