Lovudvalget - Høring over forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer - sagsnr. 2017-3403

Print Print
04-01-2018

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2018/2017-3403 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.