Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer mv) - sagsnr. 2017-3401

Print Print
02-01-2018