Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse vedr. spil (hvidvaskregler) - sagsnr. 2017-978

Print Print
19-04-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-978 Skatteudvalget.aspx - d. 07-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.