Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere tíl Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse) - sagsnr. 2017-965

Print Print
27-03-2017