Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal, ændring af SKM2015.119.SKAT og ændrede retningslinjer for opgørelse af delvis fradragsret i realkreditinstitutter fra 1. januar 2018 - sagsnr. 2017-804

Print Print
21-03-2017