Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal, ændring af SKM2015.119.SKAT og ændrede retningslinjer for opgørelse af delvis fradragsret i realkreditinstitutter fra 1. januar 2018 - sagsnr. 2017-804

Print Print
21-03-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-804 Skatteudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.