Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse, som følge af at Landsskatteretten i SKM 2016.530.LSR har underkendt SKATs praksis vedr. kraftvarmeværkers ændring af opgørelsesmetode - sagsnr. 2017-793

Print Print
16-03-2017

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2017/2017-793 - Skatteudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.