Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om genoptagelse, som følge af at Landsskatteretten i SKM 2016.530.LSR har underkendt SKATs praksis vedr. kraftvarmeværkers ændring af opgørelsesmetode - sagsnr. 2017-793

Print Print
16-03-2017